Krize nemusí být vždy negativním jevem.
Je také příležitostí k ozdravení starého,
špatně fungujícího systému.

O nás

Naše společnost se opírá o více než 30 let zkušeností. Z původního zaměření na instalatérské práce jsme se začali specializovat na řešení problémů s kanalizací. Ty se objevují obvykle v případě špatně provedené instalace odpadního potrubí, protože jak praví základní kanalizační pravidlo: „co projde záchodovou mísou, musí dále odtéct – tedy v ideálním případě“. Kanalizací projde denně velké množství splašků, které putují do čistírny odpadních vod. Pokud kanalizace nefunguje správně, splašková voda si hledá jinou cestu a končí pak ve vlhkých stěnách sklepa nebo podmáčených základech domu.

Řešíme opakované problémy s kanalizací

Naši klienti se na nás obracejí zpravidla v případě, kdy povaha závady přesahuje možnosti běžné instalatérské firmy. Používáme nejmodernější postupy a technologie, které problémy s kanalizací neřeší pouze dočasně, ale natrvalo. Obvyklé krizové situace jsou popsány v sekci Havárie kanalizace. Vždy hledáme jednoduché, ale odborné řešení, které se vyhne stavebním pracem a skončí Bezvýkopovou opravou. Zásadní pro jakýkoli postup je proto Diagnostika závad.

Krize zpravidla nepropukne jen tak z ničeho nic. Vývoj krize má své zákonitosti.

Váš problém s kanalizací nás zajímá! zeptejte se.
Konzultace je nezávazná.

Políčka označená * jsou povinná.
Informace o zpracování osobních údajů.